Odnowienie powłok malarskich w budynku nr 46 JW 1641 Inowrocław

Zamówienia publiczne

Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Podchorążych 33
85-915 Bydgoszcz
tel. 261 413 285
fax. 261 413 285
szp@rzi.mil.pl

Numer sprawy: 
WEN/PN/2/R/8
Rodzaj zamówienia: 
roboty budowlane
Termin składania ofert: 
do dnia 19.08.2010 do godz 10:00
Miejsce składania ofert: 
siedziba Zamawiającego pok. 2 Kancelaria
Termin otwarcia ofert: 
19.08.2010 o godz 14:00.
Miejsce otwarcia ofert: 
siedziba Zamawiającego pok. 410 Świetlica